Zorgvastgoed

Wij richten onze zorgvastgoedactiviteiten op medische centra, in het bijzonder gezondheidscentra en klinieken.

Medische centra

Wij geloven in de kracht van medische centra. Door in medische centra een brede mix van zorgdisciplines samen te brengen wordt veel kennis gebundeld en de samenwerking tussen zorgverleners bevorderd. Voor cliënten biedt een medische centrum één toegankelijk adres voor professionele zorg. Door de samenwerking binnen medische centra worden middelen efficiënter ingezet en kunnen de collectieve belangen van de zorg beter worden behartigd.

Wij verwachten dat de behoefte aan medische centra zoals gezondheidscentra, zelfstandige klinieken en behandelcentra de komende jaren verder zal groeien door de sterke groei van de vergrijzing en de verplaatsing van tweedelijns naar eerstelijnszorg. In onze visie vraagt dit om grotere, multidisciplinaire medische centra met een breed aanbod van zorgdisciplines. Wij hebben al jaren ervaring met medische centra, zowel met het opzetten, verwerving als exploitatie en werken samen met een breed netwerk van professionele partijen.

Graag dragen wij vanuit onze know-how bij aan de versterking en professionalisering van de eerste- en anderhalvelijns zorg.

Voor investeerders en zorgpartijen zijn wij betrokken bij:

  • ontwikkeling gezondheidscentra, klinieken en zelfstandige behandelcentra
  • transformatie commercieel en maatschappelijk vastgoed naar medische centra
  • conceptontwikkeling, selectie medische partners en verhuur
  • acquisitie en dispositie
  • commercieel beheer

Begeleiding transformatie zorgvastgoed (cure)

Voor zorginstellingen begeleiden wij dispositie en transformatie van 1e en 2e lijns zorgvastgoed. Zo hebben wij voor een ziekenhuis de transformatie van een polikliniek tot een 1e lijns medische centrum begeleid en uiteindelijk ook verkocht aan een professionele vastgoedinvesteerder.

Fondsmanagement met social impact

Elevate richt zich ook op het fondsmanagement van medische centra. Investeren in medische centra biedt investeerders de mogelijkheid op een positieve social impact met een stabiel rendement vanwege de groeiverwachting en de relatieve conjunctuurongevoeligheid. Door de spreiding over meerdere medische centra en de mix van meerdere huurders per centrum is het risico op leegstand laag.

Eerste zorgvastgoedfonds

Elevate Investments koopt gezondheidscentrum en start eerste zorgvastgoedfonds

Medische centra

Wij zijn bezig met het opbouwen van een portefeuille van Nederlandse medische centra.
Hiervoor zijn wij op zoek naar investeringsmogelijkheden.