Zorgvastgoed

Wij richten onze zorgvastgoedactiviteiten op gezondheidscentra en klinieken.

Gezondheidscentra

Wij geloven in de kracht van gezondheidscentra. Door in gezondheidscentra een brede mix van zorgdisciplines samen te brengen wordt veel kennis gebundeld en de samenwerking tussen zorgverleners bevorderd. Voor cliënten biedt een gezondheidscentrum één toegankelijk adres voor professionele zorg. Door de samenwerking binnen gezondheidscentra worden middelen efficiënter ingezet en kunnen de collectieve belangen van de zorg beter worden behartigd.

De komende jaren verwachten wij een sterke groei van het aantal gezondheidscentra door de stijgende behoefte aan eerstelijns zorg en verdere professionalisering en schaalvergroting. Wij hebben al jaren ervaring met gezondheidscentra, zowel met het opzetten, verwerving als exploitatie en werken samen met een breed netwerk van professionele partijen die de eerstelijns zorg ondersteunen.

Graag dragen wij vanuit onze know-how bij aan de versterking en professionalisering van de 1e lijns zorg.

Voor investeerders en zorgpartijen zijn wij betrokken bij:

  • ontwikkeling 1e lijns gezondheidscentra en klinieken
  • transformatie commercieel en maatschappelijk vastgoed naar medische centra
  • conceptontwikkeling, selectie medische partners en verhuur
  • acquisitie en dispositie
  • commercieel beheer

 

Fondsmanagement met social impact

Elevate richt zich ook op het fondsmanagement van gezondheidscentra. Investeren in gezondheidscentra biedt investeerders de mogelijkheid op een positieve social impact met een stabiel rendement vanwege de groeiverwachting en de relatieve conjunctuurongevoeligheid. Door de spreiding over meerdere gezondheidscentra en de mix van meerdere huurders per gezondheidscentrum is het risico op leegstand laag. Wij begeleiden de zorgverleners niet alleen in de exploitatie en optimalisatie van een gezondheidscentrum, maar bieden ook de mogelijkheid tot participatie.

Eerste zorgvastgoedfonds

Elevate Investments koopt gezondheidscentrum en start eerste zorgvastgoedfonds

Gezondheidscentra

Wij zijn bezig met het opbouwen van een portefeuille van Nederlandse gezondheidscentra.
Hiervoor zijn wij op zoek naar investeringsmogelijkheden.