Onze diensten

Wij voeren voor lange termijn het asset management over vastgoedportefeuilles en individuele gebouwen, maar zetten onze expertise ook in voor consultancyopdrachten zoals verhuurmanagement, aankoopbegeleiding of herontwikkeling.

 

Asset- & portefeuillemanagement

Wij halen het beste uit uw vastgoed. Voor een portefeuille is de samenstelling, risicospreiding, technische staat maar vooral ook de waardepotentie bepalend. Met een aankoop- en verkoopbeleid, propertymanagement, verhuur en herontwikkeling wordt gestreefd naar een optimaal rendement. En is een object in uw portefeuille alsnog problematisch, dan wordt met intensief assetmanagement en revitalisatie de weg teruggevonden. Marketing, netwerk en creativiteit zijn daarbij sleutelwoorden. Maar budget en maakbaarheid zijn leidend.
 

Consultancy

Asset management maar ook verhuur, aan-en verkoop of zelfs renovatie/herontwikkeling beginnen bij een gedegen advies. Vooral een advies dat kan leiden tot resultaat. Of het nu marktonderzoek, strategiebepaling of zelfs een due diligence betreft.
Bij assetmanagement standaard onderdeel van de dienstverlening, maar vaak ook gewenst als separate activiteit. Gezien onze achtergrond zouden we onszelf te kort doen dit niet te kunnen of willen leveren, zeker niet voor onze investeerders. Maar vooral ook bij nieuwe opdrachtgevers maken we daarmee graag een goede kennismaking.
 

Revitalisatie en herontwikkeling

Nieuwe positionering van een project gaat vaak samen met fysieke opwaardering van het vastgoed. Afhankelijk van de datering en/of de technische staat kan volstaan worden met een cosmetisch ingreep of noodzaak zijn tot een ingrijpende bouwkundige herstructuering. Vaak leiden deze processen tot een forse tussentijdse neerwaartse bijstelling van huurinkomsten en dienen bestaande huurders het belang van de ingreep te erkennen. Niet alleen met hun technisch inzicht maar ook de ervaring in het procesmanagement kan Elevate een realistisch budget en tijdspad inschatten en de consequenties overzien voor de stakeholders en gebruikers. Acceptatie en betrokkenheid zijn immers de sleutels voor een voortvarend proces en succes. Uiteindelijk begeleidt Elevate het volledige proces.