Privacy policy

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op Elevate real estate B.V., Elevate Investments B.V en de beleggingsfondsen die zij beheren. 

Persoonsgegevens die wij via inschrijfformulieren bij een prospectus/ informatiememorandum, het contactformulier op deze website of op een andere wijze over participanten verzamelen, worden gebruikt ten behoeve van het aanbieden van participaties in onze beleggingsfondsen. Wij dienen wij uw persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de Wet op de Identificatieplicht, de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Indien u deze gegevens niet aan ons wil verstrekken, dan is het niet mogelijk om deel te nemen in onze beleggingsfondsen.

Daarnaast vragen wij u om uw toestemming om uw contactgegevens te gebruiken om u te attenderen op nieuwe investeringsmogelijkheden. U kunt uw toestemming hiervoor op elk moment intrekken.

Persoonsgegevens die over bezoekers van deze website worden verzameld ten behoeve van het leveren van informatie of publicaties, worden uitsluitend gebruikt om aan uw verzoek te voldoen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

U heeft het recht om inzage te verkrijgen over de gegevens die wij over u verwerken. Indien u uw gegevens aan onze database wilt laten toevoegen of daaruit wilt laten verwijderen, of indien u uw gegevens wenst te corrigeren, dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons opnemen.

Wij bewaren uw gegevens tot zeven jaar nadat u uw participaties in een beleggingsfonds heeft verkocht.

Cookies

Op onze website gebruiken wij uitsluitend analytische en functionele cookies. Hiervoor is geen toestemming van de bezoekers van de website nodig. Wij gebruiken geen cookies waarmee wij persoonsgegevens bijhouden of opslaan. 

Elevate behoudt zich te allen tijde het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen conform de toepasselijke privacywetgeving. Wij raden u daarom aan deze website regelmatig te bezoeken voor de meest recente versie van onze privacyverklaring.